SORTIDA CEM 06-2019 SANT FELIU DEL RACÓ

SORTIDA SANT FELIU DEL RACO  SABADELL

VIVER TRES TURONS       SANT FELIU DEL RECÓ (CASTELLAR DEL VALLÉS)

TORRENT DE COLOBRERS

                                             CEM SECCIÓ DE MEDI AMBIENT     GRUP DE SENDERISTAS
                                                       PLANTAS PER A DEPURACIÓ AIGÜES RESIDUALS
                                                                    CULTIU DE LUPUL PER A CERVEZA
                                                                              PLANTES PER BIOENGINYERIA
                                                                                       CABANYA VEGETAL
                                           ACTUACIO DE BIOENGINYERIA SOBRE EL RIU RIPOLL
                                                                      PARED PROTECTORA VEGETAL


TORRENT  DE  COLOBRERS  (RIU RIPOLL - SABADELL)

VIVER TRES TURONS