BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFÍA

 

Història de la Música a Catalunya                                       Francesc Cortès i Mir

Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear          Xosé Aviñoa

Historia de la Música Española                                            Alianza Música

Història Crítica de la Música Catalana                                 Bonastre, Cortés

 

Colaboraciones

Associació Joan Manén

L'Auditori       Departament d'Arxius i Documentació

Músics per la Cobla

ESMUC