OBRAS

OBRAS POR ORDEN CRONOLÓGICO DE COMPOSICIÓN

Comprende solo las obras comentadas en esta edición

D. Terradellas                          "Obertura de Giuseppe riconosciuto" 1736
D. Terradellas                          "Obertura de La Merope" 1743
D. Terradellas                          "Obertura de Sesostri" 1751
J. B. Pla                                      "Concierto para dos oboes en re mayor" 1754
J. B. Pla                                      "Obertura en fa mayor" 1757
J. Fábrega                                 "Sinfonía en do mayor" 1758
C. Baguer                                 “Sinfonía Nº 2 en do menor” 1790
C. Baguer                                 “Sinfonía Nº 5 en re mayor” 1790
C. Baguer                                 “Sinfonía Nº 12 en mi bemol mayor” 1790
C. Baguer                                 “Sinfonía Nº 13 en mi bemol mayor” 1790
C. Baguer                                 “Sinfonía Nº 14 en mi bemol mayor” 1790
C. Baguer                                 “Sinfonía Nº 15 en mi bemol mayor” 1790
C. Baguer                                 “Sinfonía Nº 16 en sol mayor” 1790
C. Baguer                                 “Sinfonía Nº 18 en si bemol mayor” 1790
C. Baguer                                 “Sinfonía Nº 19 en si bemol mayor” 1790
A. Viola                                     "Concert per a baixó i orquestra" 1791
F. Sor                                        "Obertura Il Telemaco nell'insola di Calipso" 1797
B. Bertrán                                “Sinfonía en mi bemol mayor” 1798
J. Pons                                      “Sinfonía Nº 1 en sol mayor” (Oriental) 1800
J. Pons                                      “Sinfonía Nº 9 en si bemol mayor” 1800
C. Baguer                                 "Concierto para dos fagots" 1804
F. Sor                                        "Obertura La Elvira Portuguesa" 1804
F. Sor                                        “Sinfonía Nº 1 en do mayor” 1804
F. Sor                                       “Sinfonía Nº 2 en mi bemol mayor” 1804
F. Sor                                       “Sinfonía Nº 3 en fa mayor” 1804
C. Quilmetas                          “Sinfonía Nº 1” 1804
C. Baguer                                "Obertura de El hijo Pródigo" 1807
J. Nonó                                    “Sinfonía en fa mayor” 1809
R. Carnicer                             "Obertura El barbero de Sevilla" 1818
R. Carnicer                             "Obertura Helena e Constantino" 1821
F. Sor                                      "Obertura Le Cendrillon" 1822
R. Carnicer                             "Obertura Il dissoluto punito" 1822
F. Sor                                       "Obertura Alphonse et Leonore" 1823
F. Sor                                       "Obertura Hercule et Omphale" 1826
M. Ferrer                                “Sinfonía en re mayor” 1830
F. Pedrell                                "Preludio de Quasimodo" 1875
F. Pedrell                                “Lo cant de la muntanya” 1877
F. Pedrell                                "Courante" 1878
F. Pedrell                                "Gallarde" 1879
F. Pedrell                                "Excelsior" 1880
J. Rodoreda                            "La Primavera" 1883
A. Nicolau                               "Un rapto" (Suite) 1887
I. Albéniz                                "Rapsodia Española" 1887
I. Albéniz                                "Concierto fantástico para piano" 1887
I. Albéniz                                "Suite Española Nº 1" 1888
I. Albéniz                                "Escenas sinfónicas catalanas" 1889
E. Granados                          "Suite oriental" 1889
E. Morera                               "Indíbil i Mandoni" 1890
E. Morera                               "Pàtria" 1892
E. Granados                          "Torrijos" 1894
I. Albéniz                                "Pepita Jiménez" (Suite) 1895
E. Morera                              "Somni" 1895
E. Granados                          "La nit del mort" 1897
J. Manén                                "Concierto para violín Nº 1" (Concierto español) 1897
I. Albéniz                               "Catalonia" 1899
E. Granados                         "La marcha de los vencidos" 1899
E. Granados                         "Suite sobre aires gallegos" 1899
J. Lamote Grignon               "Scherzo sobre un tema popular català" 1899
A. Vives                                 "Ballet de les Bruixes" 1900
A. Vives                                 "Bohemios" (Intermedio) 1904
J. Pahissa                              "El combat" 1906
J. Pahissa                              "A las costas mediterrànies" 1906
E. Morera                             "La Santa Espina" 1907
J. Garreta                              "Impressions simfòniques" 1907
J. Pahissa                              "El camí" 1907
I. Albéniz                              "Iberia" 1908
E. Granados                         "Dante" 1908
E. Granados                         "Concierto para piano" 1910
J. Cassadó                            "Hispania para piano y orquesta" 1910
C. Taltabull                          "Pròleg simfònic per un drama" 1910
E. Granados                        "Liliana" 1911
E. Granados                        "El cant de les estrelles" 1911
E. Granados                        "Elisenda" 1913
E. Granados                        "Danza gitana" 1915
J. Lamote Grignon              "Hispániques 1915
E. Granados                        "Danza de los ojos verdes" 1916
E. Granados                        "Goyescas" (Intermedio) 1916
J. Manén                              “Sinfonía Nº 1” (Nova Catalònia) 1917
J. Garreta                            "Suite Empordanesa" 1919
E. Toldrà                             "Suite per a orquestra de corda" 1919
E. Toldrà                             "Vistas al mar" 1920
E. Toldrà                             "Les Danses de Vilanova" 1920
J. Garreta                            "Les Illes Medes" 1923
J. Garreta                           "Concierto para violín" 1925
E. Toldrà                            "Empúries" 1926
E. Toldrà                            "La maledicció del comte Arnau" 1926
G. Cassadó                         "Concierto para violoncelo" 1926
J. Serra                                "Impressions camperoles" 1926
J. Zamacois                         "La sega" 1927
R. Gerhard                          “Sardanas para orquesta” 1928
J. Serra                                 "La fira" 1928
M. Blancafort                     "Matí de festa a Puiggraciós" 1929
R. Lamote Grignon            "Somnis" 1929
R. Lamote Grignon            "Boires" 1929
R. Lamote Grignon            "Suite a l'antiga" 1929
B. Samper                           "Mallorca" 1929
J. Manén                              "Concierto para violín Nº 2" (Concerto da Camera) 1930
J. Serra                                 "Variacions per a orquestra i piano" 1930
M. Blancafort                     "El rapte de les Sabines" 1931
J. Pahissa                            "Suite de cançons catalanes" 1932
R. Gerhard                          “L'alta naixença del Rei En Jaume" 1932
E. Toldrà                              "La Filla del Marchant" 1934
R. Gerhard                          “Ariel" 1934
R. Lamote Grignon            "Quatre petites pastorals" 1934
B. Samper                           "Ritual de Pagesía" 1935
R. Lamote Grignon            "Divertimento para orquesta de jazz" 1936
R. Gerhard                          “Albada, interludi i dansa" 1937
R. Gerhard                          “Don Quixote" 1940
R. Gerhard                          “Sinfonía” (Homenaje a Pedrell) 1941
R. Gerhard                          “Alegrías" 1942
R. Lamote Grignon            "Nana" 1942
C. Taltabull                          "Las set paraules de Crist a la Creu" 1943
R. Gerhard                           “Pandora" 1943
R. Lamote Grignon             "Fantasía sobre motivos del maestro José Serrano " 1944
J. Manén                               "Concierto para oboe" 1945
R. Gerhard                           “Concierto para violín" 1945
X. Montsalvatge                  "Manfred" 1945
J. Manén                               "Divertimento" 1946
M. Blancafort                       "Concierto para piano Nº 2" (Concert ibéric) 1946
J. Nin-Culmell                       "Concierto para piano" 1946
J. Homs                                 "Concertino para piano y orquesta de cámara" 1947
X. Montsalvatge                   “Sinfonía Mediterránea” 1948
R. Lamote Grignon              "Tres cants magiars" 1948
J. Homs                                  "Variaciones sobre un tema popular catalán" 1948
J. Serra                                   "La presó de Lleida" 1948
R. Lamote Grignon               "Tres sonates del Pare Antoni Soler" 1949
C. Suriñach                            “Sinfonía Nº 2” 1950
R.Lamote Grignon                “Simfonia catalana” 1950
A. Borgunyó                          "Suite para cobla" 1950
R. Gerhard                             “Concierto para piano" 1951
F. Civil                                     "Concierto para piano" 1951
X. Montsalvatge                    “Poema concertante para violín y orquesta” 1951
L. Benejam                            "Poema para orquesta de cuerda" 1951
J. Homs                                  "Adagio para cuerdas" 1952
C. Suriñach                            "Ritmo Jondo" 1952
R. Gerhard                             “Sinfonía Nº 1” 1953
C. Suriñach                            “Sinfonietta Flamenca" 1953
X. Montsalvatge                   “Concerto breve” 1953
L. Benejam                            "Suite para orquesta" 1953
M. Oltra                                 "Rapsòdia per a piano i cobla" 1953
M. Oltra                                 "Suite per a orquestra de corda i flauta" 1953
L. Benejam                            "Elegía sobre un tema incaico" 1954
C. Suriñach                            "Doppio Concertino para violín, piano y conjunto de cámara" 1954
J. Serra                                    "Dansa de fadrins" 1955
X. Montsalvatge                    “Calidoscopi Simfònic” 1955
X. Montsalvatge                    “Recondita armonía” 1955
E. Raxach                               "Six mouvements" 1955
A. Borgunyó                          "L'Aplec" 1956
R. Gerhard                             “Concierto para clave, cuerda y percusión" 1956
R. Lamote Grignon                "Monocromies" 1956
J. Serra                                     "Dues estampes simfòniques" 1956
X. Montsalvatge                     “Partita 1958” 1956
L. Benejam "Concerto grosso en sol mayor" 1956
L. Benejam "Baile" 1956
C. Suriñach "Concertino para piano, cuerda y platillos" 1956
C. Suriñach "Feria Mágica" 1956
C. Suriñach "Hollywood Carnival" 1956
C. Suriñach “Sinfonía Nº 3” (Sinfonía Chica) 1957
G. Rodó “Sinfonía Nº 2” 1957
J. Manén "Romanza mística" 1957
J. Manén "Romanza amorosa" 1957
R. Gerhard “Danses de Don Quixote" 1957
J. Serra "Puigsoliu" 1957
X. Montsalvatge “Cant espiritual” 1957
R. Lamote Grignon"Tríptico de la piel de toro" 1958
R. Gerhard “Sinfonía Nº 2” 1959
R. Gerhard “Sinfonía Nº 3” (Collages) 1960
X. Montsalvatge “Tres danzas concertantes” 1960
C. Suriñach "Acrobats of God" 1960
R. Ferrer "Una nit de Nadal" 1961
J. Mestres Quad. "Roba i Ossos" 1961
J. Guinjoan “Sinfonía Nº 1” (Sinfonía de la Imperial Tarraco) 1962
J. Nin-Culmell "Diferencias para orquesta" 1962
X. Montsalvatge “Desintegración morfológica de la Chacona de Bach” 1962
L. Benejam "Lorqueña" 1962
C. Suriñach "Variaciones Sinfónicas" 1962
M. Oltra "Doble 5 Suite" 1962
L. Balada “Concierto para violoncelo y nueve instrumentos"” 1962
F. Mompou "Los Improperios" 1963
J. Nin-Culmell "Concierto para violoncello" 1963
L. Benejam "Concierto para violín" 1963
J. Guinjoan “Concierto para piano y orquesta de cámara” 1963
E. Eckart "Beatus ille" 1963
R. Gerhard “The Plague" 1964
J. Homs "Invenció per a orquestra" 1964
F. Mompou "El combat del somni" 1965
R. Gerhard “Concierto para orquesta" 1965
L. Benejam "Concierto para oboe" 1965
J. Cervelló "Dos movimientos para orquesta de cuerda" 1965
R. Gerhard “Epithalamion" 1966
L. Benejam "Concierto para trompeta" 1966
C. Suriñach "Melorhythmic Dramas" 1966
N. Bonet "Homenatge a Gaudí" 1966
L. Balada “Guernica” 1966
R. Gerhard “Sinfonía Nº 4” (New York) 1967
J. Homs "Presències" 1967
L. Benejam "Concierto para saxofón" 1967
L. Balada “Sinfonía Nº 1” (Sinfonía en Negro – Hom. a M. Luther King) 1968
M. Torrens "Oratori del Llibre de Sinera" 1968
R. Gerhard “Leo" 1969
X. Montsalvatge “Cinco invocaciones al Crucificado” 1969
L. Balada “María Sabina” 1969
J. Soler “Sinfonía Nº 3” (The Solar Cycle-Segunda Sinfonía) 1970
X. Montsalvatge “Serenata a Lydia de Cadaqués” 1970
M. Oltra "Montmagastre" 1970
J. Mestres Quad. "Doble Concert" 1970
L. Balada “Sinfonía Nº 2” (Cumbres – A Shory Symphony for Band) 1971
X. Montsalvatge “Laberinto” 1971
J. Homs “Simfonia breu" 1972
L. Balada “Sinfonía Concertante para guitarra amp.y orq.”(Persistencias) 1972
L. Balada “Sinfonía Nº 3” (Steel Symphony) 1972
J. Ruera "Empúries" 1972
C. Suriñach "Soleriana" 1972
X. Benguerel "Arbor" 1972
J. Homs "Dos soliloquis per a orquestra" 1973
J. Homs "Diptic per a orquestra" 1973
X. Montsalvatge “Hommage à Manolo Hugué” 1973
C. Suriñach "Concierto para piano" 1973
L. Balada “Concierto para piano, vientos y percusión” 1973
J. Cervelló "Concerto Grosso" 1973
D. Padrós "Khorva" 1973
J. Guinjoan “Ab Origine” 1974
L. Balada “No-res” 1974
J. Ruera "Glossa del Ball de les Donzelles de Granollers" 1975
X. Montsalvatge “Concert-Capriccio per a arpa” 1975
X. Montsalvatge “Concertino 1+13” 1975
J. Guinjoan “Música para violoncelo y orquesta” 1975
J. Guinjoan “Acta est Fabula” 1975
L. Balada “Homenaje a Sarasate” 1975
L. Balada “Homenaje a Casals” 1975
L. Balada “Concierto para cuatro guitarras” 1976
S. Brotons “Fantasía para trompa y cuerdas” Op.12 1976
S. Pueyo “Sinfonía Barroca” 1977
X. Montsalvatge “Concierto del Albayzin” 1977
J. Guinjoan “El diari” 1977
D. Padrós "Batalla" 1977
S. Brotons “Cuatro piezas para cuerdas” Op.14 1977
C. Guinovart “Sinfonía en dos movimientos” 1978
C. Suriñach "Concierto para cuerdas" 1978
J. Mestres Quad. "L'estro aleatorio" 1978
X. Benguerel "Astral" 1979
L. Balada “Torquemada” 1979
L. Balsach "Gran Copa Especial" 1979
X. Montsalvatge “Metamorfosi de Concerto” 1980
M. Oltra "Rondeauval" 1980
S. Brotons “Sinfonía Dicótoma” (Sinfonía Nº 1) Op.25 1981
L. Balada “Quasi un pasodoble” 1981
M. Roger Casam. "Divertimento para cuerdas" 1981
J. Soler “Sinfonietta” 1982
X. Turull "Sis cants intrascendents" 1982
J. Guinjoan “Trama” 1982
L. Balada “Concierto para violín Nº 1” 1982
C. Guinovart “Concierto para piano” (Mosaic) 1982
S. Brotons “Rebroll” 1982
J. Mestres Quad. “Sinfonía Nº 1 en mi bemol mayor” 1983
J. Homs "Biafonía per a orquestra" 1983
M. Oltra "L'Alimara" 1983
J. Guinjoan “Concierto para piano” 1983
J. Cervelló "Vers l'infinit" 1983
D. Padrós "Jo-Ha-Kyu" 1983
L. Balsach "Rondó" 1983
S. Brotons “Sinfonía Pletórica” (Sinfonía Nº 2) Op.33 1984
X. Boliart “Simfonietta” 1984
S. Brotons “Presagi” Op.34 1984
S. Brotons “Ataraxia” Op.35 1984
X. Montsalvatge “Simfonía de Rèquiem” 1985
S. Brotons “Sinfonietta da camera” Op.38 1985
D. Padrós "Confluències" 1985
J. Guinjoan “Concierto para violín” 1986
J. Moraleda "Tirant lo Blanc" 1986
X. Benguerel "Llibre Vermell" 1987
L. Balada “Zapata: Imágenes para orquesta” 1987
L. Balada “Fantasías Sonoras” 1987
S. Brotons “Interrogants” Op.44 1987
S. Brotons “Fusió” Op.45 1987
L. Balada “Reflejos para cuerdas y flauta” 1988
A. Llanas "Concierto para guitarra y cuerdas" 1988
J. Guinjoan “Concierto para fagoy y conjunto instrumental” 1989
F. Taverna "Estampes I" 1989
A. Sardà "Kouroi" 1989
J. Rodríguez Picó "Concierto Nº 1 para clarinete y orquesta" 1989
B. Casablancas "Set escenes de Hamlet" 1989
A. Llanas "De Materia" 1989
S. Brotons “Preludio, Interludio y Finale” Op.49 1989
J. Homs "Derivacions" 1990
C. Suriñach "Doble concierto para flauta y contrabajo" 1990
X. Benguerel "Música para percusión y cuerdas" 1990
J. Guinjoan “Concierto para guitarra” 1990
J. Rodríguez Picó "Concierto Nº 2 para clarinete y orquesta" 1990
E. Ferrer "Crescendi per a banda" 1990
X. Montsalvatge “Tres postals il-luminades” 1991
X. Montsalvatge “Madrigal sobre un tema popular” 1991
L. Balada “Colón: Imágenes para orquesta” 1991
L. Balada “Divertimentos para orquesta de cuerda” 1991
B. Casablancas "Postludi" 1991
A. Llanas "Filosonia" 1991
S. Brotons “Virtus” Op.53 1991
S. Brotons “Phaedo" Op.54 1991
S. Brotons “Obstinació” Op.56 1991
L. Balada “Sinfonía Nº 4” (Lausanne) 1992
S. Brotons “Sinfonía Nº 3” Op.59 1992
X. Montsalvatge “Sortilegis” 1992
F. Taverna "Proses disperses" 1992
L. Balada “Celebració per a orquestra” 1992
E. Eckart "Anastasis" 1992
L. Balsach "Visions grotesques" 1992
B. Casablancas "Petita Música Nocturna" 1992
X. Montsalvatge “Bric à Brac” 1993
C. Suriñach "Melismas Sinfónicos" 1993
X. Turull "Wierz" 1993
J. Cervelló "Concertino per a violí i cordes" 1993
S. Brotons “Terres llemosines” Op.57 1993
X. Benguerel "Concertante" 1994
F. Taverna "Les nits" 1994
S. Brotons “Suite del Zodiac Xinés” Op.65 1994
A. Charles "Three Portraits" 1994
A. Charles "Double Variations" 1994
X. Benguerel "Set Faules de La Fontaine" 1995
F. Taverna "Auguris" 1995
J. Soler “Poema de Vilafranca” 1995
L. Balsach "Quatre dibuixos per a guitarra i cordes" 1995
S. Brotons “Concierto para trombón” Op.70 1995
S. Brotons “Commemorativa” Op.71 1995
X. Pagès "Preludi i Fuga" 1995
X. Montsalvatge “Folia Daliniana” 1996
J. Soler “Preludi i Danses del Penedés” 1996
J. Soler “Pietat i enterrament” 1996
J. Moraleda "Nocturn a Ribes-Roges" 1996
S. Brotons “Concierto para flauta” Op.72 1996
A. Guinovart "Concierto para piano Nº 1" (Mar i Cel) 1996
N. Bonet "Siete canciones populares catalanas" 1997
L. Balada “Concierto Mágico para guitarra y orquesta” 1997
B. Casablancas "New Epigrams" 1997
J. Guinjoan “Sinfonía Nº 2” (Ciutat de Tarragona) 1998
M. Oltra "Pastoral d'hivern" 1998
J. Guinjoan “Pantonal” 1998
F. Taverna "Rondalles" 1998
L. Balada “Folk Dreams” 1998
J. Cervelló "Gemini" 1998
X. Boliart “Iuvenalia Tempora” 1998
X. Boliart “El Circ” 1998
X. Boliart “Concertino da camera para saxofón y banda” 1998
S. Brotons “Poemes de rem i vela” Op.75 1998
A. Charles "Effigies II" 1998
J. Guinjoan “Fanfarria” 1999
L. Balada “Concierto para piano y orquesta Nº 3” 1999
D. Padrós "El temps segons Rama" 1999
X. Boliart “Concert per a tenora i orquestra” 1999
S. Brotons “Recull popular balear” Op.77 1999
S. Brotons “Concierto para guitarra” (Mare Nostrum) Op.78 1999
M. Bertrán "Hartford" 1999
L. Balada “Mùsica para flauta y orquesta” 2000
L. Balada “Passacaglia para orquesta” 2000
X. Boliart “Commemorativa” 2000
X. Boliart “Dialegs per a tenora i banda” 2000
M. Bertrán "Concierto para piano" 2000
X. Pagès "Scherzo diabólico" 2000
J. Mestres Quad. “Sinfonía Nº 4” 2001
X. Montsalvatge “Sinfonietta - concerto” 2001
L. Balada “Concierto para violoncelo Nº 2” (New Orleans) 2001
L. Balada “Dionisio: In Memoriam” 2001
X. Boliart “Divertiment per a trombó i cobla” 2001
L. Balsach "Indika" 2001
B. Casablancas "Tres Epigramas para orquesta" 2001
B. Casablancas "Celebració" 2001
X. Pagès "Camí de Segons" 2001
X. Pagès "La Roda del Temps" 2001
X. Montsalvatge “Tres reflexos sobre una pastoral d'hivern” 2002
J. Guinjoan “Archipiélago” 2002
J. Amargós "Variants de color" 2002
F. Cruixent "Agonía" (Laberinto) 2002
E. Aragón "El Soldadito de Plomo" 2002
S. Molas "Concert per a timbales i cobla de 22" 2002
L. Balada “Sinfonía Nº 5” (Americana) 2003
L. Balada “Sinfonietta Praga” 2003
L. Balada “Ebony Fantasies” 2003
L. Balada “Caprichos Nº 1 para guitarra y cuerdas” 2003
X. Boliart “Scherzo capriciós” 2003
X. Boliart “Poema 3+1” 2003
A. Charles "Seven Looks" 2003
M. Bertrán "Esguards silents" 2003
B. Vivancos "L'ombre des rêves" 2003
X. Benguerel "Doble Concert de la Porta Ferrada" 2004
L. Balada “Caprichos Nº 2” 2004
J. Moraleda "Rapsòdia per a piano i cobla sobre les cançons d'Ariadna" 2004
S. Brotons “El Llobregat” Op.93 2004
A. Charles "Concierto para orquesta" 2004
X. Pagès "Despertaferro" 2004
F. Cruixent "Rituals II" 2004
E. Aragón "La flor más grande del mundo" 2004
L. Balada “Sinfonía Nº 6” (Sinfonía de las Penas) 2005
X. Benguerel "Concert de Tardor" 2005
L. Balada “Caprichos Nº 3” 2005
E. Eckart "Cum Spiritu" 2005
J. Amargós "Northern Concerto" 2005
B. Casablancas "The Dark Backward of Time" 2005
S. Brotons “Obertura Costa Brava” Op.102 2005
A. Guinovart "Concierto para piano Nº 2" (Traces) 2005
X. Pagès "Variacions grotesques" 2005
F. Cruixent "Mascarada" 2005
F. Cruixent "Visions" 2005
E. Aragón "Blancanieves" 2005
L. Balada “Concierto para tres violoncelos” (Concierto Alemán) 2006
L. Balada “Una Pequeña Música Nocturna en Harlem” 2006
X. Boliart “Tres poemes inconnexes” 2006
J. Rodríguez Picó "Barcelona Revisited" 2006
J. Rodríguez Picó "Concertino para clarinete y cuerdas" 2006
B. Casablancas "Intrada sobre el nom de Dalí" 2006
B. Casablancas "Alter Klang" 2006
A. Charles "Elapsed Memories" 2006
A. Guinovart "La vida secreta" 2006
B. Vivancos "Blau" 2006
M. Timón "Havanera" 2006
E. Aragón "Bach to Cuba" 2006
L. Balada “Caprichos Nº 4” (Quasi Jazz) 2007
J. Amargós "Simfonieta concertant per a cobla i 4 instruments" 2007
D. Gonzàlez "Arnheim" 2007
M. Timón "DesCatalunya" 2007
M. Timón "25 anys d'aventures" 2007
D. Gonzàlez "Sinfonía Barcelona" 2008
H. Parra “Chamber Symphoni Nº 3” (Sirrt die Sekunde) 2008
M. Oltra "Cuatre Miniatures" 2008
L. Balada “Caprichos Nº 5 para violoncelo y orquesta de cuerdas” 2008
J. Soler “A Matilde” 2008
S. Brotons “Glossa de l'Emigrant” Op.105b 2008
A. Guinovart "Rapsòdia sobre temes de la Patum" 2008
F. Cruixent "Focs d'artifici" 2008
M. Timón "Concert per a piano i cobla Nº 1" 2008
M. Timón "Girona aimada" 2008
J. Guinjoan “Sinfonía Nº 3” (Sincrotró Alba) 2009
L. Balada “Caprichos Nº 7: Fantasías sobre La Tarara” 2009
J. Cervelló "Concertino per a clarinet i cordes" 2009
B. Casablancas "Four Darks in Red" 2009
B. Casablancas "Darkness visible" 2009
M. Timón "Witches" 2009
M. Timón "Canço de bressol per fer adormir la guerra" 2009
S. Brotons “Concierto para oboe” Op.115 2010
S. Brotons “Sinfonía Nº 5” Op.117 (Mundus Noster) 2010
L. Balada “Concierto para viola” 2010
L. Balada “Doble concierto para oboe, clarinete y orquesta” 2010
B. Casablancas "Dove of Peace" 2010
M. Bertrán "Fantasía para contrabajo y banda" 2010
F. Cruixent "Cyborg" 2010
M. Timón "Missa Funky en Fu menor" 2010
E. Aragón "Pájaros de papel" 2010
S. Brotons “Sinfonía Nº 6” (Concisa) Op.122 2011
B. Casablancas "Tres Interludios para orquesta" 2011
B. Casablancas "... der graue Wald sich unter ihm schüttelte" 2011
E. Palomar "Concierto para piano" 2011
E. Palomar "Negro Goya" 2011
J. Guix "Imatges d'un món efímer" 2011
X. Pagès "La Processó" 2011
F. Cruixent "Virtual" 2011
M. Timón "Paraules de coure" 2011
E. Aragón "Longum vitae suspirium" 2011
B. Casablancas "Dance, Song and Celebration" 2012
A. Guinovart "Concierto para flauta, piano y cuerdas" 2012
B. Soler "Antiphona" 2012
J. Magrané "... secreta desolación... " 2012
L. Balada “Ballet City” 2013
L. Balsach "Breu desConcert" 2013
S. Brotons “Concert per a flautí” (Dialogues whit Axel) Op.126 2013
S. Brotons “Catalunya 1714" Op.127 2013
M. Bertrán "Concierto para violín" 2013
B. Soler "Devinacions" 2013
M. Timón "El pequeño mago" 2013
B. Casablancas "Sogni ed Epifanie" 2014
X. Pagès "El Crit del temps" 2014
X. Pagès "El Sometent" 2014
M. Timón "El árbol sin sombra" 2014
M. Timón "Coliseum" 2014
F. Santcovsky "Metamorfosis" 2014
M. Migó "Mesozoic Suite" Op.2 2014
A. Guinovart "Reminiscències de la faràndula olotina" 2015
D. Gonzàlez "Noche en el Cerro de Las Hurdes" 2015
X. Pagès "Al bell mig de la terra" 2015
M. Migó "Epitaphium" Op.9 2015
M. Migó "Pocket Symphony Nº 2" Op.15 2015
M. Migó "Pocket Symphony Nº 3" Op.16 2015
A. Tordera "La llegenda de la Rosa i el Drac" 2015
B. Casablancas "Romanza sin palabras" 2016
S. Brotons “Cantata de Randa” 2016
M. Bertrán "Sinfonía Nº 1" 2016
F. Cruixent "Big Data" 2016
M. Migó "Piano Concertino" Op.27 2016
A. Tordera "Verdaguer, ombres i maduixes" 2016
M. Migó "Revenge Spell" Op.31 2017
X. Pagès "Juan Latino Suite" 2018