LA MUSICA SINFONICA EN CATALUNYA

 LA  MUSICA SINFONICA EN  CATALUNYA

INDICE

Prólogo

1 -  Generalidades

La lengua catalana

La Sardana

Els Segadors

2 – La Música Sinfónica durante el siglo XVIII

Domènec Terradellas

Joan Pla

Salvador Reixac

Anselm Viola

Narcís Casanoves

Josep Fàbrega

Carles Baguer

Josep Pons

Bernat Bertran

Carles Quilmetas

Josep Nonó

Ferran Sor

Mateu Ferrer

3 – La Música Sinfónica durante el siglo XIX

Carnicer

Casamitjana

Balart

Guanyabens

Pedrell

Enric Ferrer

Rodoreda

Nicolau

Albéniz

Morera

Granados

Joaquim Cassadó

Lluís Millet

Vives

4 – La Música Sinfónica durante el siglo XX

Joan Lamote de Grignon

Garreta

Casademont

Pau Casals

Barberà

Pujol

Nin

Sancho Marraco

Pahissa

Manén

Fornells

Taltabull

Josep María Pla

Massana

Altisent

Català

Enric Casals

Mompou

Borgunyó

Zamacois

Toldrà

Francesc Civil

Gerhard

Gaspar Cassadó

Blancafort

Ricard Lamote de Grignon

Torrens

Ruera

Rodó

Josep Valls

Homs

Rodríguez de Llauder

Joaquim Serra

Narcís Costa

Mª Teresa Pelegrí

Nin-Culmell

Rafael Ferrer

Montsalvatge

Benejam

Suriñach

Valls-Gorina

Turull

Oltra

Albert

Àngel Cerdà

Cercós

Mestres-Quadreny

Alis

Benguerel

Guinjoan

Fleta Polo

Taverna Bech

Raxach

Bonet

Balada

Pueyo

Josep Soler

Cervelló

Eckart

Ros Marbà

Carles Guinovart

Padrós

A. Sardà

J. L. Moraleda

Besses

Boliart

Puértolas

Amargós

Gasser

Balsach

Rodríguez Picó

Guzmán

Roger Casamada

Casablancas

Llanas

Ferrer Busquets

Brotons

Sabater

Gasull

García Demestres

Charles

Albert Guinovart

Mario Ros

Gonzalez de la Rubia

Palomar

Guix

Bertran

Pagès

Cordero

Vivancos

Parra

Cruixent

Blai Soler

Timón

Santcovsky

Migó

5 – Otros compositores

6 – La vida musical en Catalunya

Las Orquestas de Catalunya

La enseñanza de la música en Catalunya

7 - Visión general del desarrollo de la Música Sinfónica en Catalunya

Recapitulación histórica

Conclusiones finales

8 - Apéndices

Breve historia de la música clásica catalana

Bibliografía

Obras comentadas, por orden cronológico de composición

Listado de obras catalanas interpretadas por la OBC